AGRO RUBÍN

Politika kvality

Využíváme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Stálým cílem je pro nás vytváření a udržování důvěry v naše výrobky. Proto je naše Politika kvality založena na mottu:

„Jsme tu pro své zákazníky!

Toto základní heslo naplňujeme soustředěním se na následující prvky:

1. Standardní systém managementu kvality

 • Vedení firmy se ztotožnilo s normou ČSN EN ISO 9001:2016, proto ji zavedlo do činností všech zaměstnanců. Řídíme kontext své firmy zahrnující vztah k zainteresovaným stranám. Přitom řídíme rizika existující v rámci uvedených vztahů.

 • Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.

 • V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

2. Zlepšování kvality našich výrobků a služeb

 • Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování vyřčených
  i očekávaných přání a současných i budoucích potřeb zákazníků.

 • Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen samotnou kvalitu prodávaných výrobků, ale
  i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodní administrativy.

3. Součinnost dodavatelů

 • Pečlivě vybíráme své dodavatele. Přednost dostávají obchodní partneři se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.

 • Kvalitu dodávek i dodavatelů hodnotíme a v případě nekvality vyžadujeme plnění opatření k nápravě, v krajnosti hledáme náhradního dodavatele.

4. Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

 • Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec.

 • Ve firmě mají všichni zaměstnanci určeno, za co odpovídají, navzájem se k sobě
  chovají jako zákazníci a dodavatelé.

Tato politika kvality je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti kvality stanovené normou, legislativními požadavky i požadavky zákazníků. Politika kvality je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Politikou kvality opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.

Tato Politika kvality je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při přezkoumání systému řízení vedením.

AGRO RUBÍN

Kontakty

Svijanský Újezd 55
463 45 Pěnčín

+420 482 720 060
info@agrorubin.cz

Všechny kontakty