AGRO RUBÍN

Společnost

Společnost AGRO RUBÍN, a. s. vznikla za silného tlaku jak od státu, tak od některých vlastníků pozemků z části bývalého JZD Pěnčín. Po složitých jednáních a schváleném transformačním projektu na ZD Pěnčín byla zapsána 30. června 1993 do obchodního rejstříku. Sídlí v areálu ve Svijanském Újezdu 55, Pěnčín u Liberce.

V době vzniku začala společnost hospodařit na více než 1 450 ha zemědělské půdy. Hospodaří na katastrech těchto obcí: Pěnčín, Kamení, Střížovice, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice. Na konci desátého roku své existence měla celkem 1 063 ha orné půdy, 113 ha luk a pastvin 61 ha sadů.

Bylo zrušeno pěstování zeleniny, byl zcela zrušen chov skotu a v roce 2011 ukončen chov prasat. Akciová společnost je tedy specializována na pěstování obilovin, řepky, cukrovky. Obiloviny jsou realizovány buď přímým prodejem nebo jako krmné dávky do SZP Sychrov, kde je v současné době AGRO RUBÍN a. s. největším akcionářem.

Významným zdrojem tržeb je i bývalá přidružená výroba v JZD Pěnčín – výroba plastových desek z materiálu PSH,  ABS a PSPE v Soběslavicích.

V současnosti společnost zaměstnává asi 39 osob, z toho 8 ve výrobě plastových desek.

AGRO RUBÍN

Kontakty

Svijanský Újezd 55
463 45 Pěnčín

+420 482 720 060
info@agrorubin.cz

Všechny kontakty