Historie

AGRO Rubín, a.s. vznikla z části bývalého JZD Pěnčín. Sídlí v areálu ve Svijanském Újezdě. Společnost vznikla za silného tlaku jak od státu, tak od některých vlastníků pozemků. Po složitých jednáních a schváleném transformačním projektu na ZD Pěnčín byla zapsána 30. června 1993 do obchodního rejstříku.

V době vzniku začala společnost hospodařit na více než 1 450 ha zemědělské půdy. Hospodaří na katastrech těchto obcí: Pěnčín, Kamení, Střížovice, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice. Na konci desátého roku své existence měla celkem 1 063 ha orné půdy, 113 ha luk a pastvin 61 ha sadů.

Bylo zrušeno pěstování zeleniny, byl zcela zrušen chov skotu a v roce 2011 ukončen chov prasat. Akciová společnost je tedy specializována na pěstování obilovin, řepky, cukrovky a zpracování plastu. Obiloviny jsou realizovány buď přímým prodejem nebo jako krmné prodávky do ZSP Sychrov, kde je v současné době AGRO Rubín největším akcionářem.

Významným zdrojem tržeb je pěstování ovoce a výroba plastových desek v Soběslavicích jako pozůstatek bývalé přidružené výroby v JZD Pěnčín. AGRO Rubín je také majoritním vlastníkem Moštovny Lažany. V současnosti společnost zaměstnává asi 50 osob, z toho 8 ve výrobě plastových desek.